Kwoty najniższej emerytury i renty od 1 marca 2014 r.

Od 1 marca 2014 r. kwota najniższej emerytury, renty  rodzinnej i renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 844,45 zł  miesięcznie, natomiast kwota najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do  pracy – 648,13 zł miesięcznie.

Tak wynika z komunikatu Prezesa ZUS z dnia 18 lutego  2014 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i  dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent  (Mon. Pol. poz. 165). Od 1 marca 2014 r. kwota najniższej emerytury, renty  rodzinnej i renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 844,45 zł  miesięcznie, natomiast kwota najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do  pracy – 648,13 zł miesięcznie.

Podano również, iż od 1 marca 2014 r.:

2) kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

a) pielęgnacyjnego – 206,76 zł miesięcznie,

b) dla sierot zupełnych – 388,62 zł miesięcznie;

3) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie  osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS,  nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:

a) 557,91 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej  niezdolności do pracy,

b) 418,46 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności  do pracy,

c) 474,25 zł – dla rent rodzinnych, do których  uprawniona jest jedna osoba.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 03 marca  2014 r.

Data publikacji: 3 marca 2014 r.
http://www.produkty.abc.com.pl/glowny-ksiegowy/
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com